Kontakt

Axfood Närlivs

Box 1742
701 17 Örebro
Besöksadress: Handelsgatan 5
Telefon: 019-603 03 50
Fax: 019-603 03 06

Har du övergripande frågor som rör hela Axfood Närlivs kontakta oss här: info.narlivs@axfood.se

Org. nr: 556004-7903 

Axfood Närlivs - Detaljhandel

Box 1742
701 17 Örebro
Besöksadress: Handelsgatan 5
Telefon: 019-603 03 50
Fax: 019-603 03 06
www.narlivs.se

Har du frågor som rör Närlivs - Detaljhandel, (inklusive Tempo, Handlar´n och Direkten) kontakta oss här: www.narlivs.se/kontakt  

Axfood Snabbgross

Box 1742
701 17 Örebro
Besöksadress: Handelsgatan 5
Telefon: 019-603 03 50
Fax: 019-603 03 06
www.snabbgross.se  

Har du frågor som rör Axfood Snabbgross, kontakta oss här: www.snabbgross.se/kontakt